Chính sách bảo hành

.....
I. Chính sách bảo hành

1.1 .Phạm Vi Bảo hành

Chính sách bảo hành được áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ tamdaiphuc.com cung cấp trong thời gian sử dụng.

1.2 .Thời gian bảo hành


Thời gian bảo hành được phụ thuộc vào các sản phẩm dịch vụ như sau:

- Sản phẩm và dịch vụ do tamdaiphuc.com cung cấp sẽ có những điều khoản về bảo hành và được 2 bên thống nhất thông qua trong hợp đồng kinh tế

1.3 . Điều khoản bảo hành

tamdaiphuc.com chỉ bảo hành, sửa lỗi và khắc phục sự cố đối với những sản phẩm, dịch vụ do tamdaiphuc.com cung cấp (các điều khoản đã được thỏa thuận trong hợp đồng).
Trường hợp yêu cầu bảo hành của khách hàng bao gồm các yêu cầu phát sinh ngoài phạm vi dịch vụ bảo hành, khách hàng phải có trách nhiệm thanh toán thêm kinh phí bảo hành do 2 bên thỏa thuận.

Để được hỗ trợ tư vấn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Hotlline: 0856.405.117

Email: quoctetamdaiphuc@gmail.com