Chính sách về quy trình xử lý khiếu nại

Chính sách về quy trình xử lý khiếu nại

Tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.

Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.

Tất cả mọi trường hơp bảo hành, quý khách có thể liên hệ thông tin dưới đây 
để làm thủ tục bảo hành.

- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TÂM ĐẠI PHÚC
- Địa chỉ: Thôn Đoài, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh

- Email:quoctetamdaiphuc@gmail.com
- Hotline:0856.405.117