Liên hệ với Tam Đại Phúc

Liên hệ với Tam Đại Phúc

Tamdaiphuc Cung cấp bê tông tươi, bê tông thương phẩm, cho thuê bơm bê tông, đánh bóng xoa nền bê tông, cho thuê và bán căn hộ, nhà ở.

Name: Tâm Đại Phúc
Website: https://www.tamdaiphuc.com/
Email: quoctetamdaiphuc@gmail.com
Address: thôn Đoài, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Phone: 0856405117 - 0335268825
Google Map: https://goo.gl/maps/cMbwS9NNWctEpU179